Formulari de cerca

AJUNTAMENT

DE LLOMBAI

NOVA PUBLICACIÓ EN EL BOP
Anunci de l´Ajuntament de Llombai sobre rectificació d´error declarant aprobada la llista provisional d´aspirants exclosos per a la bossa de treball de monitor sociocultural.
8/03/2017

Anunci de l´Ajuntament de Llombai sobre rectificació d´error declarant aprobada la llista provisional d´aspirants exclosos per a la bossa de treball de monitor sociocultural.